วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้ที่ได้เป็น สส จังหวัดนครราชสีมา ในการเลือกตั้ง 2554


คะแนนบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรครักประเทศไทย รวม เลือกตั้ง 2554


จำนวน สส บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต ของแต่ละพรรคที่ได้รับเลือกตั้ง 2554


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พรรคที่เข้าร่วมรัฐบาล เลือกตั้ง 2554 มีกี่พรรค อะไรบ้าง?


ผลการเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 94.43%


ผลการเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 18.10 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 80.85 %


ใครได้เป็นรัฐมนตรีบ้าง เลือกตั้ง 2554?


ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดชัยภูมิ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 21.12 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.85 %


ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนครสวรรค์ แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 92.85 %


ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสงขลา แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 95.96 %


สูตรการจัดตั้งรัฐบาล 2554 พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล


สรุปผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างไม่เป็นทางการ 6.00น. จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้


ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงราย แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.56 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.87 %


ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.22 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.96 %


ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดอุดรธานี แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 22.31 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.9 %


ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดอุบลราชธานี แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 92.18 %