วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นายกยิ่งลักษณ์ แถลงนโยบาย 2554

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หลังจากนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ได้อภิปรายในลำดับถัดมา

นายกยิ่งลักษณ์ แถลงนโยบาย 2554


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น