วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ผลโหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทย 2554

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ได้ให้สมาชิกเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี โดยนายเสนาะ เทียนทอง เป็นผู้เสนอชื่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็น นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทย
ผลโหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทย

โดยถ้าผลโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทย เป็นนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประเทศไทยก็จะได้ นายกหญิงคนแรกของประเทศไทย

บรรยากาศในสภาฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้มีการประท้วงของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ จนต้องถูกเชิญให้ออกจากห้องประชุม ก่อนที่จะขออนุญาตเข้ามาใช้สิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ต่อไป ที่ประชุมมีการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงค์ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทย เพียงแค่ชื่อเดียว นั้นก็คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

และประธานสภาฯ ได้รับสรุปคะแนนเสียง ผลโหวตนายก2554 โดยสรุปได้ดังนี้

เห็นชอบ 296 คน
ไม่เห็นชอบ 3 คน
งดออกเสียง 197 คน

คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็น นายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ของประเทศไทย และยังเป็น นายกหญิงคนแรกของประเทศไทย อีกด้วย

1 ความคิดเห็น :