วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปีใหม่ 2555 หยุด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 54 - 3 มกราคม 55 มติ ครม ประกาศวันหยุดเพิ่มปีใหม่

ในการประชุม ครม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมเห็นชอบให้ ประกาศวันหยุดช่วงปีใหม่ 2555 เพิ่มเติม เป็น 4 วัน จากเดิมที่หยุดเพียง 3 วัน โดยจะหยุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2555

ทั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยได้ทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น