วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปรับ ครม. ยิ่งลักษณ์ ข่าวนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เตรียมปรับคณะรัฐมนตรี

ปรับ ครม. ยิ่งลักษณ์ ข่าวนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เตรียมปรับคณะรัฐมนตรี

โดยในการปรับ ครม. ในครั้งนี้คาดว่าจะมีรัฐมนตรีที่ถูกปรับหลุดจากตำแหน่งจำนวน 8 คน ประกอบด้วย
1. พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี
2. นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล รมว.คลัง
3. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน
4. น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี
5. นายกิตติศักดิ์ หัตถะสงเคราะห์ รมช.คมนาคม
6. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รมช.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7. นายต่อพงษ์ ไชยสาน์ส รมช.สาธารณสุข
8. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รมช.ศึกษาธิการ

และมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งรัฐมนตรี ดังนี้
1. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา โยกจาก รมว.กลาโหม ไปนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรี
2. พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต พ้นจาก รมว.คมนาคม เป็น รมว.กลาโหม
3. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เป็น รมว.คมนาคม
4. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ โยกพ้นเก้าอี้ รมว.พาณิชย์ มาควบ รมว.คลัง
5. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ จาก รมช.คลัง เป็น รมว.พาณิชย์
6. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล จาก รมว.ศึกษาธิการ เป็น รมต.สำนักนายกฯ
7. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็น รมว.ศึกษาธิการ
8. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ เป็น รมว.พลังงาน

ในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย คาดว่ามีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ปรับจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เป็น รมช.สาธารณสุข
2. นายศักดา คงเพชร เป็น รมช.ศึกษาธิการ
3. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย เป็น รมช.คลัง
4. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1 ความคิดเห็น :