วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ฐานเงินเดือนข้าราชการ ใหม่ล่าสุด ข่าวการปรับเงินเดือนข้าราชการ

ฐานเงินเดือนข้าราชการ ใหม่ล่าสุด โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการปรับใหม่ตามนโยบายรัฐบาล
  • ข้าราชการบรรจุวุฒิ ปวช. จากเดิม 6,410 - 6,800 บาท เพิ่มเป็น 7,620 - 8,080 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และ 9,000 - 9,900 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
  • ข้าราชการบรรจุวุฒิ ปวส. เพิ่มจากเดิม 7,670 - 8,140 บาท เป็น 9,300 - 9,860 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และ 10,500-11,550 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
  • ข้าราชการบรรจุวุฒิ ปริญญาตรี เพิ่มจากเดิม 9,140 - 9,690 บาท ในวันที่ 1 ต.ค. 2554 เป็น 11,680-12,390 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และ 15,000 - 16,500 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
  • ข้าราชการบรรจุวุฒิ ปริญญาโท เพิ่มจากเดิม 12,600 - 13,360 บาท เป็น 15,300 - 16,,220 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และ 17,500 - 19,250 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
  • ข้าราชการบรรจุวุฒิ ปริญญาเอก เพิ่มจากเดิม 17,010 - 18,040 บาท เป็น 19,000- 20,140 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และ 21,000 - 23,100 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น