วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

รายชื่อ กรรมการ กสทช. 2554 ทั้ง 11 คน ผลโหวตคณะกรรมการ กสทช. ออกแล้ว!!!

ผลโหวตเลือก กรรมการ กสทช. 5 กันยายน 2554


บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการ กสทช. ในด้านต่างๆ ทั้ง 11 คน


ด้านกิจการกระจายเสียง
 • พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี (อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม, เสนาธิการทหารอากาศ) ได้คะแนน 73 คะแนน

ด้านกิจการโทรทัศน์
 • พลโท พีระพงษ์ มานะกิจ (มหาวิทยาลัยโยนก) ได้คะแนน 62 คะแนน

ด้านกิจการโทรคมนาคม
 • พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (สมาคมอินเตอร์เน็ต) ได้คะแนน 118 คะแนน
 • พันเอกนที ศุกลรัตน์ (กรรมการ กทช. ชุดปัจจุบัน, รักษาการ กสทช.) ได้คะแนน 112 คะแนน

ด้านนิติศาสตร์
 • นายสุทธิพล ทวีชัยการ (เลขาธิการ กกต.) ได้คะแนน 109 คะแนน
 • พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า (มหาวิทยาลัยโยนก) ได้คะแนน 67 คะแนน

ด้านเศรษฐศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้คะแนน 110 คะแนน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้คะแนน 58 คะแนน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ (คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่่อ) ได้คะแนน 95 คะแนน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
 • นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา (ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท.) ได้คะแนน 78 คะแนน

ด้านการศึกษา วัฒนธรรม หรือการพัฒนาสังคม
 • พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุพรรณบุรี)  ได้คะแนน 72 คะแนน

  ไม่มีความคิดเห็น :

  แสดงความคิดเห็น