วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

รถกระบะรุ่นไหนยี่ห้ออะไรบ้างที่จะได้รับคืนภาษีรถคันแรก และได้รับเงินคืนคันละเท่าไหร่?

รถกระบะรุ่นไหนยี่ห้ออะไรบ้างที่จะได้รับคืนภาษีรถคันแรก และได้รับเงินคืนคันละเท่าไหร่?

ข้อมูลคืนเงินรถยนต์คันแรก - รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAB)

สามารถสอบถามรายละเอียดยี่ห้อ , รุ่น และราคาที่จำหน่ายในปัจจุบันได้จากผู้แทนจำหน่าย เบื้องต้น ณ วันที่15 กันยายน 2554

UPDATE : รถยนต์นั่งที่มีกระบะ(Double Cab) (18 ตุลาคม 2554) คลิกที่นี่!!!

ที่
ประเภทรถยนต์
ยี่ห้อ
รุ่น
รหัสรุ่น
ขนาด
(ซีซี)
เงินคืนโดย
ประมาณ (บาท)1
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. 2G 600
2999
79,000

2
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. LE 600
2999
84,000

3
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 001
2999
85,000

4
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 008
2999
85,000

5
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 029
2999
79,000

6
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 031
2999
79,000

7
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 051
2999
84,000

8
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 058
2999
84,000

9
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-M) Lot No.R2 011
2999
84,000

10
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. 2G 600
2999
80,000

11
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. LE 600
2999
84,000

12
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 001
2999
86,000

13
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 008
2999
85,000

14
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 029
2999
80,000

15
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 031
2999
80,000

16
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 051
2999
84,000

17
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 058
2999
84,000

18
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(100-P) Lot No.R2 011
2999
85,000

19
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRK 001
2999
79,000

20
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRL 001
2999
85,000

21
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSK 600
2999
79,000

22
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSL 600
2999
85,000

23
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DXB 001
2999
87,000

24
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DYB 600
2999
87,000

25
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRK 001
2999
80,000

26
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRL 001
2999
85,000

27
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSK 600
2999
80,000

28
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSL 600
2999
85,000

29
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DXB 001
2999
88,000

30
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DYB 600
2999
87,000

31
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-M) Lot No. T3 600
2999
89,000

32
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 081
2999
90,000

33
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 082
2999
89,000

34
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-P) Lot No. KN 001
2999
92,000

35
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-P) Lot No. T3 600
2999
90,000

36
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 081
2999
90,000
37
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 082
2999
90,000

38
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 001
2999
90,000

39
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 002
2999
90,000

40
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DSN 600
2999
90,000

41
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DXC 001
2999
91,000

42
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-M) Lot No. DYC 600
2999
91,000

43
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 001
2999
91,000

44
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 002
2999
91,000

45
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRP 001
2999
92,000

46
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DSN 600
2999
91,000

47
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DXC 001
2999
92,000

48
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR85HDR8J(110-P) Lot No. DYC 600
2999
92,000

49
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(100-M) Lot No. N6 012
2599
66,000

50
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(100-M) Lot No. ND 600
2599
66,000

51
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(100-S) Lot No. N6 012
2599
65,000

52
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(100-S) Lot No. ND 600
2599
65,000

53
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(110-M) Lot No. DRB 001
2499
66,000

54
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(110-M) Lot No. DSB 600
2499
66,000

55
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(110-S) Lot No. DRB 001
2499
65,000

56
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM4G(110-S) Lot No. DSB 600
2499
65,000

57
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 023
2599
72,000

58
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 024
2599
72,000

59
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-M) Lot No. NX 600
2599
72,000

60
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 023
2599
72,000

61
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 024
2599
72,000

62
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(100-P) Lot No. NX 600
2599
72,000

63
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(110-M) Lot No. DRD 001
2499
72,000

64
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(110-M) Lot No. DSD 600
2499
72,000

65
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(110-P) Lot No. DRD 001
2499
73,000

66
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM5H(110-P) Lot No. DSD 600
2499
73,000

67
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 001
2499
80,000

68
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 019
2599
80,000

69
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 606
2599
74,000

70
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 607
2599
74,000

71
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 225
2599
74,000

72
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 249
2599
74,000

73
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QV 600
2599
79,000

74
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 153
2599
79,000

75
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 168
2599
79,000

76
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-M) Lot No.QC 026
2599
80,000

77
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. GO 001
2499
82,000

78
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 001
2499
81,000

79
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 019
2599
81,000

80
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 606
2599
75,000

81
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 607
2599
75,000

82
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 225
2599
75,000

83
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 249
2599
75,000

84
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QV 600
2599
80,000

85
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 153
2599
80,000

86
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 168
2599
80,000

87
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(100-P) Lot No.QC 026
2599
81,000

88
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRF 001
2499
75,000

89
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRH 001
2499
80,000

90
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSF 607
2499
75,000

91
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 600
2499
79,000

92
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 601
2499
80,000

93
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DXA 001
2499
83,000

94
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-M) Lot No. DYA 600
2499
82,000

95
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRF 001
2499
76,000

96
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRH 001
2499
81,000

97
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRJ 001
2499
84,000

98
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSF 607
2499
76,000

99
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 600
2499
80,000

100
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 601
2499
81,000

101
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DXA 001
2499
83,000

102
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86HDM8H(110-P) Lot No. DYA 600
2499
83,000

103
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCMN3(120-M) Lot No. A06L001
2499
70,000

104
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCMN3(120-M) Lot No. ERBL001
2499
70,000

105
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCMN3(120-P) Lot No. ERBL001
2499
71,000

106
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCRH6(120-M) Lot No. A07L001
2499
94,000

107
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCRH6(120-M) Lot No. ERLL001
2499
94,000

108
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
ISUZU
D-MAX
TFR86JCRH6(120-P) Lot No. ERLL001
2499
94,000

109
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T 4WD METALLIC
2,982
99,000

110
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T 4WD
2,982
98,000

111
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G 4WD METALLIC
2,980
94,000

112
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G 4WD
2,982
93,000

113
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO 4WD METALLIC
2,494
81,000

114
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO 4WD
2,494
81,000

115
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER) METALLIC
2,982
89,000

116
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER)
2,982
89,000

117
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G (PRE-RUNNER) METALLIC
2,982
85,000

118
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G (PRE-RUNNER)
2,982
85,000

119
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER) METALLIC
2,494
78,000

120
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER)
2,494
78,000

121
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E (PRE-RUNNER) METALLIC
2,494
75,000

122
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E (PRE-RUNNER)
2,494
74,000

123
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T METALLIC
2,982
84,000

124
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 3.0G A/T
2,982
83,000

125
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5G VN TURBO METALLIC
2,982
76,000

126
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5G VN TURBO
2,494
75,000

127
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.7E BENZINE METALLIC
2,694
71,000

128
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.7E BENZINE
2,694
71,000

129
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO METALLIC
2,494
72,000

130
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5E VN TURBO
2,494
71,000

131
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5J METALLIC
2,494
63,000

132
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TOYOTA
HILUX VIGO
D CAB 2.5J
2,494
62,000

133
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TNJNUZRU 2011 OPTION:D02
2,500
57,000

134
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 4WD รุ่น KB4TGJNHZRU 2011 OPTION:000
2,500
72,000

135
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:D04
2,500
66,000

136
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:E04
2,500
67,000

137
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:D04
2,500
76,000

138
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:E04
2,500
77,000

139
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KB4TGJNXZPRU 2011 OPTION:000
2,500
79,000

140
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 4WD รุ่น KB4TGJYXZPRU 2011 OPTION:000
2,500
88,000

141
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA5TXJNHERU 2011 OPTION:D04
2,400
57,000

142
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 4WD รุ่น KA4TXJNHZPRU 2011 OPTION :E04
2,500
71,000

143
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
MITSUBISHI
TRITON
DOUBLE CAB 2WD รุ่น KA5TXJNHERU 2011 OPTION :E04
2,400
59,000

144
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab SE 6MT
2,500
66,000145
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE 6MT
2,500
71,000146
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab LE 6MT
2,500
72,000147
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE LE 5AT
2,500
79,000148
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab SE 6MT 4X4
2,500
77,000149
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab SE 6MT
2,500
67,000150
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab LE 6MT (Fleet)*
2,500
73,000151
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE 6MT
2,500
72,000152
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE 6MT (Grey)
2,500
72,000153
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE LE 6MT
2,500
76,000154
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE LE 5AT
2,500
80,000155
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab CALIBRE LE 5AT (Grey)
2,500
82,000156
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab LE 6MT 4X4
2,500
88,000157
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab LE 5AT 4X4 (Fleet)*
2,500
90,000158
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
NISSAN
NAVARA
Double Cab LE 5AT 4X4
2,500
92,000159
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL 2.5 XL UD2FRAA
2,500
56,000160
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL 2.5 XLS UD2FRAB
2,500
59,000161
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLS UD2LRAA
2,500
61,000162
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLT UD2LRAB
2,500
63,000163
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLT MT Wildtrak UD2L901
2,500
64,000164
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLT AT UD2NRAA
2,500
83,000165
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak UD2N901
2,500
83,000166
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak 18" Wheel UH6A901
2,500
68,000167
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL 4X4 3.0 XLT UD2GRAA
3,000
70,000168
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
FORD
RANGER
DBL 4X4 3.0 XLT AT wildtrak UD2R901
3,000
78,000169
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TATA
XENON
Double Cab Premium Dicor Black (DC DLS black)
2,179
70,000

170
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TATA
XENON
Double Cab Premium Dicor Blue (DC DLS blue)
2,179
70,000

171
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TATA
XENON
Double Cab Premium Dicor Silver (DC DLS Silver)
2,179
70,000

172
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ
TATA
XENON
Double Cab Premium Dicor White (DC DLS White)
2,179
69,000


--------------------------------------------------------------------------UPDATE :

2 ความคิดเห็น :

  1. สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โตโยต้าพาราวินเซอร์สาขาอื้อจือเหลียง ยินดีรับทุกข้อเสนอ คุยกันได้ พร้อมรับแคมเปญสุดพิเศษครับ สมชาย 0879767376

    ตอบลบ
  2. แล้วถ้าซื้อเงินสดเราหักลบไปเลยได้ไหมค่ะ

    ตอบลบ