วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

คืนเงินรถยนต์คันแรก รถยนต์กระบะ (PICK UP) รายละเอียดจำนวนเงินที่จะได้รับคืน

รายละเอียดการคืนเงินภาษีรถคันแรก ในส่วนของรถ กระบะ (PICK UP) ปิคอัพ พร้อมรายละเอียด จำนวนเงินที่จะได้รับคืน

ข้อมูลคืนเงินรถยนต์คันแรก - รถยนต์กระบะ (PICK UP) ปิคอัพ
สามารถสอบถามรายละเอียดยี่ห้อ , รุ่น และราคาที่จำหน่ายในปัจจุบันได้จากผู้แทนจำหน่าย
เบื้องต้น ณ วันที่15 กันยายน 2554

UPDATE : รถยนต์กระบะ(Pick Up) (18 ตุลาคม 2554) คลิกที่นี่!!!

ที่ ประเภทรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น รหัสรุ่น ขนาด (ซีซี) เงินคืนโดยประมาณ (บาท)
(ซีซี) ประมาณ (บาท)
1 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM1X(100-S) Lot No. 5G 007 2,599 11,000
2 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM1X(110-M) Lot No. DNB 001 2,499 11,000
3 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM1X(110-S) Lot No. DNB 001 2,499 11,000
4 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-M) Lot No. 6P 194 2,599 12,000
5 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-M) Lot No. 6P 213 2,599 12,000
6 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-M) Lot No. D1A 001 2,499 12,000
7 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-S) Lot No. 6P 194 2,599 12,000
8 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-S) Lot No. 6P 213 2,599 12,000
9 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(100-S) Lot No. D1A 001 2,499 12,000
10 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(110-M) Lot No. DND 001 2,499 12,000
11 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(110-M) Lot No. DND 002 2,499 12,000
12 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(110-S) Lot No. DND 001 2,499 12,000
13 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2A(110-S) Lot No. DND 002 2,499 12,000
14 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-M) Lot No. 5U 009 2,599 12,000
15 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-M) Lot No. 5U 015 2,599 12,000
16 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 008 2,499 12,000
17 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 009 2,599 12,000
18 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 010-014 2,499 12,000
19 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 015 2,599 12,000
20 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(100-S) Lot No. 8F 168 2,599 13,000
21 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(100-S) Lot No. 8F 184 2,599 13,000
22 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(110-S) Lot No. DPB 001 2,499 13,000
23 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(100-M) Lot No. 8F 168 2,599 14,000
24 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(100-M) Lot No. 8F 184 2,599 14,000
25 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM4A(110-M) Lot No. DPB 001 2,499 14,000
26 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. MA 096 2,599 14,000
27 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. MA 106 2,599 14,000
28 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEMN2(120-M) Lot No. A01L001 2,499 14,000
29 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEMN2(120-M) Lot No. EPAL001 2,499 14,000
30 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEMN2(120-S) Lot No. EPAL001 2,499 14,000
31 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. BD 363 2,599 15,000
32 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. BD 413 2,599 15,000
33 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-P) Lot No. BD 363 2,599 15,000
34 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-P) Lot No. BD 413 2,599 15,000
35 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPC 001 2,499 15,000
36 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPD 001 2,499 15,000
37 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPD 002 2,499 15,000
38 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-P) Lot No. DPD 001 2,499 15,000
39 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPM5C(100-M) Lot No. BR 003 2,999 16,000
40 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPM5C(100-M) Lot No. D1B 001 2,999 16,000
41 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPM5C(100-P) Lot No. BR 003 2,999 16,000
42 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. BP 041 2,599 16,000
43 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. GE 001 2,499 16,000
44 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. GE 023 2,599 16,000
45 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. GE 033 2,599 16,000
46 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. XI 040 2,599 16,000ที่ ประเภทรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น รหัสรุ่น ขนาด เงินคืนโดย
(ซีซี) ประมาณ (บาท)
47 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-M) Lot No. XI 041 2,599 16,000
48 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-P) Lot No. XI 040 2,599 16,000
49 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(100-P) Lot No. XI 041 2,599 16,000
50 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPE 001 2,499 16,000
51 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DQB 001 2,499 16,000
52 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-P) Lot No. DPD 002 2,499 16,000
53 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8A(110-M) Lot No. DQH 001 2,499 16,000
54 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8A(110-M) Lot No. DPN 001 2,499 16,000
55 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CT 520 2,599 16,000
56 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CT 610 2,599 16,000
57 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DPP 001 2,499 16,000
58 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEMN4(120-M) Lot No. EPCL001 2,499 16,000
59 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEQN4(120-M) Lot No. A02L001 2,499 16,000
60 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEQN4(120-M) Lot No. EPDL001 2,499 16,000
61 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(100-M) Lot No. CL 001 2,999 17,000
62 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(100-P) Lot No. CL 001 2,999 17,000
63 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5A(110-P) Lot No. DPE 001 2,499 17,000
64 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5C(100-M) Lot No. BQ 031 2,599 17,000
65 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5C(100-P) Lot No. BQ 031 2,599 17,000
66 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5C(110-M) Lot No. DPG 001 2,499 17,000
67 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM5C(110-P) Lot No. DPG 001 2,499 17,000
68 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CT 520 2,599 17,000
69 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CT 610 2,599 17,000
70 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQJ 001 2,499 17,000
71 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DPP 002 2,499 17,000
72 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQG 001 2,499 17,000
73 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQL 001 2,499 17,000
74 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQJ 001 2,499 17,000
75 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DPP 001 2,499 17,000
76 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DPP 002 2,499 17,000
77 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQG 001 2,499 17,000
78 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQL 001 2,499 17,000
79 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEQH4(120-M) Lot No. EPHL001 2,499 17,000
80 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEQH4(120-M) Lot No. EPHU001 2,499 17,000
81 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEQN4(120-P) Lot No. EPDL001 2,499 17,000
82 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS86HPM7B(100-M) Lot No. GM 012 2,599 17,000
83 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS86HPM7B(100-M) Lot No. GM 013 2,599 17,000
84 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(100-M) Lot No. X3 012 2,999 18,000
85 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(110-M) Lot No. DPM 001 2,999 18,000
86 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. D1F 001 2,999 18,000
87 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. EB 028 2,999 18,000
88 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. EB 031 2,999 18,000
89 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. EB 028 2,999 18,000
90 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. EB 031 2,999 18,000
91 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(110-M) Lot No. DPS 001 2,999 18,000
92 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(110-P) Lot No. DPS 001 2,999 18,000
93 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CV 145 2,599 18,000
94 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CV 159 2,599 18,000
95 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. MY 001 2,499 18,000
96 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. MY 019 2,599 18,000


ที่ ประเภทรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น รหัสรุ่น ขนาด เงินคืนโดย
(ซีซี) ประมาณ (บาท)
97 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-M) Lot No. MY 028 2,599 18,000
98 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CV 145 2,599 18,000
99 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CV 159 2,599 18,000
100 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. MY 001 2,499 18,000
101 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. MY 019 2,599 18,000
102 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(100-P) Lot No. MY 028 2,599 18,000
103 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQK 001 2,499 18,000
104 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DPQ 001 2,499 18,000
105 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQD 001 2,499 18,000
106 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQM 001 2,499 18,000
107 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQK 001 2,499 18,000
108 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DPQ 001 2,499 18,000
109 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQD 001 2,499 18,000
110 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQM 001 2,499 18,000
111 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEQH5(120-M) Lot No. A03L001 2,499 18,000
112 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEQH5(120-M) Lot No. EPJL001 2,499 18,000
113 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JEQH5(120-P) Lot No. EPJL001 2,499 18,000
114 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS86HPM7B(100-P) Lot No. GM 012 2,599 18,000
115 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS86HPM7B(100-P) Lot No. GM 013 2,599 18,000
116 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS86HPM7B(110-M) Lot No. DPV 001 2,499 18,000
117 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS86HPM7B(110-P) Lot No. DPV 001 2,499 18,000
118 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(100-P) Lot No. X3 012 2,999 19,000
119 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(110-M) Lot No. DPM 002 2,999 19,000
120 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(110-P) Lot No. DPM 001 2,999 19,000
121 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPA5C(110-P) Lot No. DPM 002 2,999 19,000
122 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. GD 025 2,999 19,000
123 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. GD 029 2,999 19,000
124 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. PY 001 2,999 19,000
125 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. PY 006 2,999 19,000
126 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. PY 007 2,999 19,000
127 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. GD 025 2,999 19,000
128 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. GD 029 2,999 19,000
129 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. PY 001 2,999 19,000
130 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. PY 006 2,999 19,000
131 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. PY 007 2,999 19,000
132 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(110-M) Lot No. DPT 001 2,999 19,000
133 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(110-M) Lot No. DPT 002 2,999 19,000
134 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(110-M) Lot No. DQE 001 2,999 19,000
135 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(110-P) Lot No. DPT 001 2,999 19,000
136 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(110-P) Lot No. DPT 002 2,999 19,000
137 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR85HPQ8C(110-P) Lot No. DQE 001 2,999 20,000
138 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JERH6(120-M) Lot No. A04L001 2,499 20,000
139 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JERH6(120-M) Lot No. EPML001 2,499 20,000
140 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JERH6(120-P) Lot No. A04L001 2,499 20,000
141 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFR86JERH6(120-P) Lot No. EPML001 2,499 20,000
142 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. D1C 001 2,999 20,000
143 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. HS 014 2,999 20,000
144 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. HS 016 2,999 20,000
145 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. Q4 001 2,999 20,000
146 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. Q4 004 2,999 20,000


ที่ ประเภทรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น รหัสรุ่น ขนาด เงินคืนโดย
(ซีซี) ประมาณ (บาท)
147 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. Q4 006 2,999 20,000
148 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(100-P) Lot No. HS 014 2,999 20,000
149 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(100-P) Lot No. HS 016 2,999 20,000
150 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(100-P) Lot No. Q4 001 2,999 20,000
151 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(100-P) Lot No. Q4 004 2,999 20,000
152 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(100-P) Lot No. Q4 006 2,999 20,000
153 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(110-M) Lot No. DPX 001 2,999 20,000
154 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(110-M) Lot No. DPX 002 2,999 20,000
155 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(110-M) Lot No. DQF 001 2,999 20,000
156 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(110-P) Lot No. DPX 001 2,999 20,000
157 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(110-P) Lot No. DPX 002 2,999 20,000
158 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85HPQ7C(110-P) Lot No. DQF 001 2,999 20,000
159 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85JEQH6(120-M) Lot No. A05L001 2,999 21,000
160 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85JEQH6(120-M) Lot No. EPSL001 2,999 21,000
161 รถยนต์กระบะ(Pick Up) ISUZU D-MAX TFS85JEQH6(120-P) Lot No. EPSL001 2,999 21,000
162 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 3.0G 4WD (METALLIC) 2,982 20,000
163 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 3.0G 4WD 2,982 20,000
164 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5E VN TURBO 4WD (METALLIC) 2,494 18,000
165 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5E VN TURBO 4WD 2,494 18,000
166 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 3.0G PRE-RUNNER (METALLIC) 2,982 18,000
167 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 3.0G PRE-RUNNER 2,982 18,000
168 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5E VN TURBO PRE-RUNNER (METALLIC 2,494 17,000
169 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5E VN TURBO PRE-RUNNER 2,494 17,000
170 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5E PRE-RUNNER (METALLIC) 2,494 16,000
171 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5E PRE-RUNNER 2,494 16,000
172 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 3.0G (METALLIC) 2,982 18,000
173 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 3.0G 2,982 17,000
174 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5G (METALLIC) 2,494 17,000
175 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5G 2,494 17,000
176 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5E (METALLIC) 2,494 16,000
177 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5E 2,494 15,000
178 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.7J (METALLIC) 2,694 15,000
179 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.7J 2,694 15,000
180 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5J PS M/T (METALLIC) 2,494 14,000
181 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO SMART CAB 2.5J PS M/T 2,494 14,000
182 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO EXTRA CAB 2.5J PS-M/T METALLIC 2,494 14,000
183 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO EXTRA CAB 2.5J PS-M/T 2,494 13,000
184 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO B CAB 3.0J METALLIC 2,982 13,000
185 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO B CAB 3.0J 2,982 13,000
186 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO B CAB 2.7J PS-M/T BENZINE METALLIC 2,694 13,000
187 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO B CAB 2.7J PS-M/T BENZINE 2,694 12,000
188 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO B CAB 2.5J PS-M/T METALLIC 2,494 12,000


ที่ ประเภทรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น รหัสรุ่น ขนาด เงินคืนโดย
(ซีซี) ประมาณ (บาท)
189 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO B CAB 2.5J PS-M/T 2,494 12,000
190 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO B CAB 2.5J METALLIC 2,494 12,000
191 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TOYOTA HILUX VIGO B CAB 2.5J 2,494 12,000
192 รถยนต์กระบะ(Pick Up) MITSUBISHI TRITON SINGLE CAB 4WD รุ่น KD8TNERUZRU 2010 OPTION:00 3,200 20,000
193 รถยนต์กระบะ(Pick Up) MITSUBISHI TRITON SINGLE CAB 2WD รุ่น KA4TNENMZRU 2011 OPTION:D 2,500 11,000
194 รถยนต์กระบะ(Pick Up) MITSUBISHI TRITON SINGLE CAB 2WD รุ่น KA4TNENMZRU 2011 OPTION:D 2,500 11,000
195 รถยนต์กระบะ(Pick Up) MITSUBISHI TRITON CLUB CAB 2WD รุ่น KA4TNCNUZRU 2011 OPTION:D0 2,500 12,000
196 รถยนต์กระบะ(Pick Up) MITSUBISHI TRITON CLUB CAB 2WD รุ่น KA4TXCNHZRU 2011 OPTION D0 2,500 14,000
197 รถยนต์กระบะ(Pick Up) MITSUBISHI TRITON CLUB CAB 2WD รุ่น KA4TXCNHZRU 2011 OPTION:E03 2,500 14,000
198 รถยนต์กระบะ(Pick Up) MITSUBISHI TRITON CLUB CAB 2WD รุ่น KA4TXCNUZRU 2011 OPTION:D0 2,500 13,000
199 รถยนต์กระบะ(Pick Up) MITSUBISHI TRITON SINGLE CAB 2WD รุ่น KA5TNENMERU 2011 OPTION:D 2,400 10,000
200 รถยนต์กระบะ(Pick Up) MITSUBISHI TRITON SINGLE CAB 2WD รุ่น KA5TNENMERU 2011 OPTION:D 2,400 10,000
201 รถยนต์กระบะ(Pick Up) MITSUBISHI TRITON CLUB CAB 2WD รุ่น KA5TNCNUERU 2011 OPTION:D02 2,400 10,000
202 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab SE 6MT 2,500 14,000
203 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab CALIBRE 6MT 2,500 16,000
204 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab LE 6MT 2,500 16,000
205 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab LE 5AT 2,500 17,000
206 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab SE 6MT 4X4 2,500 17,000
207 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab LE 6MT 4X4 2,500 18,000
208 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA Single Cab XE 5MT 2,500 12,000
209 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA Single Cab XE 5MT (Option Package) 2,500 12,000
210 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA Single Cab XE 5MT Chassis Cab 2,500 12,000
211 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab SE 6MT 2,500 14,000
212 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab LE 6MT (Fleet)* 2,500 16,000
213 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab CALIBRE 6MT 2,500 16,000
214 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab CALIBRE 6MT (Grey) 2,500 16,000
215 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab CALIBRE LE 6MT 2,500 17,000
216 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab CALIBRE LE 6MT (Grey) 2,500 17,000
217 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab CALIBRE LE 5AT 2,500 18,000
218 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN NAVARA King Cab LE 6MT 4X4 2,500 19,000
219 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN FRONTIER COMMONRAIL Single Cab MT 2,500 10,000
220 รถยนต์กระบะ(Pick Up) NISSAN FRONTIER COMMONRAIL Single Cab MT (P/S) 2,500 11,000
221 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER STD 2.5 XL UD2DRAA 2,500 12,000
222 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER STD SWB 4X4 3.0 UF0TRAA 3,000 13,000
223 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER RAS 2.5 XL UD2JRAA 2,500 12,000
224 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER RAS 2.5 XLS UD2JRAB 2,500 12,000
225 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER RAS 2.5 XLT UD2JRAC 2,500 13,000
226 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER RAS HR 2.5 XLS UD2SRAA 2,500 13,000
227 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER RAS HR 2.5 XLT UD2SRAB 2,500 13,000

ที่ ประเภทรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น รหัสรุ่น ขนาด เงินคืนโดย
(ซีซี) ประมาณ (บาท)
228 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER RAS HR 2.5 XLT Wildtrak UD2S902 2,500 15,000
229 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER RAS HR 2.5 XLT Wildtrak 18" Wheel UH6B901 2,500 14,000
230 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER RAS 4X4 3.0 XLS UD2KRAA 3,000 14,000
231 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER RAS 4X4 3.0 XLT UD2KRAB 3,000 15,000
232 รถยนต์กระบะ(Pick Up) FORD RANGER RAS 4X4 3.0 XLT AT UD2WRAA 3,000 17,000
233 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON X-TEND CAB DICOR FLAT LOADBODY-SILVER 2,179 13,000
234 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON X-TEND CAB DICOR FLAT LOADBODY-WHITE 2,179 13,000
235 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Extend Cab Premium Dicor Black (XC DLS Black) 2,179 15,000
236 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Extend Cab Premium Dicor Blue (XC DLS Blue) 2,179 15,000
237 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Extend Cab Premium Dicor Silver (XC DLS Silver) 2,179 15,000
238 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Extend Cab Premium Dicor White (XC DLS White) 2,179 15,000
239 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Extend Cab Super CNG EX Silver (XC CLE EX Silver) 2,092 14,000
240 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Extend Cab Super CNG EX White (XC CLE EX White) 2,092 14,000
241 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Single Cab DLE (Silver) 2,179 13,000
242 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Single Cab DLE (White) 2,179 13,000
243 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Single Cab Giant Dicor Silver (SC DLE Silver) 2,179 13,000
244 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Single Cab Giant Dicor White (SC DLE White) 2,179 13,000
245 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Single Cab Giant Super CNG CLE (Silver) 2,092 14,000
246 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Single Cab Giant Super CNG CLE (White) 2,092 14,000
247 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Single Cab Giant Super CNG EX - Silver (SC CLE EX S 2,092 14,000
248 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON Single Cab Giant Super CNG EX - White (SC CLE EX 2,092 14,000
249 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON X-Tend Cab Super CNG CLE (Silver) 2,092 14,000
250 รถยนต์กระบะ(Pick Up) TATA XENON X-Tend Cab Super CNG CLE (White) 2,092 14,000

--------------------------------------------------------------------------
UPDATE :

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น