วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

นายกประกาศยุบสภา

นายกประกาศยุบสภาต้นเดือนพฤษภาคม 2554

เป็นผลจากที่นายกรัฐมนตรี เข้าพบ กกต.ทั้งคณะเพื่อหารือความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซึ่งประธาน กกต.เสนอปฏิทินการเลือกตั้ง โดยเห็นว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเลือกตั้งที่สุดคือ เดือนมิถุนายน และสัปดาห์หน้า กกต.จะเสนอร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เหลืออีก 2 ฉบับเข้าสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคาดจะประกาศใช้ได้ไม่เกินเดือนเมษายนนี้

นายกรัฐมนตรี จึงประกาศว่า สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม จะจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมเสนอพระราชกฤษฎีกายุบสภาทันที

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น