วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จำนวนยอดผู้ขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี54

ยอดผู้ขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ คนไทยดอทคอม
มีจำนวนยอดผู้ขอลงทะเบียนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ประจำปี 2554 ทั้งสิ้น

2,647,019 คน

โดยกรุงเทพมหานครมียอดจำนวนผู้มาของลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดมากที่สุด
จำนวน 1,079,604 คน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้ขอลงทะเบียนล่วงหน้านอกเขตจังหวัดน้อยที่สุดคือจังหวัดน้องใหม่ "บึงกาฬ"
ซึ่งมีผู้มาขอลงทะเบียนเพียง 866 คน


http://www.khonthai.com/Election/outvote/acc/IndexAccount.php

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น