วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จำนวนยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบแบ่งเขต ปี54

หลังจากปิดการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไปแล้วนั้น กกต. ได้แจ้งยอดจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554
เป็นจำนวนทั้งหมด จำนวน 2,422 คน จาก 34 พรรค ได้แก่

พรรคเพื่อไทย จำนวน 375 คน
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 288 คน
พรรคประชาธิปไตยใหม่ 4 คน
พรรคประชากรไทย 15 คน
พรรคพลังชล 11 คน
พรรคประชาธรรม 19 คน
พรรคดำรงไทย 15 คน
พรรคพลังมวลชน 16 คน
พรรคประชาธิปัตย์ 375 คน
พรรคไทยพอเพียง 7 คน
พรรครักษ์สันติ 107 คน
พรรคไทยเป็นสุข 10 คน
พรรคกิจสังคม 79 คน
พรรคไทยเป็นไท 12 คน
พรรคภูมิใจไทย 188 คน
พรรคแทนคุณแผ่นดิน 15 คน
พรรคเพื่อฟ้าดิน 158 คน
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 38 คน
พรรคการเมืองใหม่ 17 คน
พรรคชาติไทยพัฒนา 154 คน
พรรคเสรีนิยม 12 คน
พรรคชาติสามัคคี 10 คน
พรรคมาตุภูมิ 47 คน
พรรคชีวิตที่ดีกว่า 2 คน
พรรคพลังสังคม 3 คน
พรรคเพื่อประชาชนไทย 5 คน
พรรคประชาสันติ 30 คน
พรรคความหวังใหม่ 185 คน
พรรคพลังคนกีฬา 128 คน
พรรคพลังชาวนาไทย 3 คน
พรรคไทยสร้างสรรค์ 1 คน
พรรคเพื่อนเกษตรไทย 90 คน
พรรคอนาคตไทย 1 คน
พรรคสยาม 2 คน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น