วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต วันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต

สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า ในการเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2554 นี้
กกต. กำหนดให้เลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันที่ 26 มิ.ย. 54
โดยผู้ที่ต้องการเลือกตั้งล่วงหน้า จะต้องขอลงทะเบียนก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำหรับผู้ที่ขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด
ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า หรือขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2554 นี้

สำหรับผู้ที่ขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตัั้ง
ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ภายในวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 17 มิถุนายน 2554 นี้

ที่มา : เว็บ กกต. http://www2.ect.go.th/upload/editor-pic/mp54/poster17.jpg

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น