วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า ปี54 วันที่เท่าไหร่ ที่ไหน จะต้องทำอย่างไร?

การเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า วันที่เท่าไหร่ ที่ไหน จะต้องทำอย่างไร?

การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดที่ตัวเองอยู่ พูดง่ายๆคือ ไปทำงานที่อื่นแล้วอยากลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ที่ไม่ใช่ภูมิลำเนานั่นเอง

"ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับทะเบียนบ้านหรือผู้มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 90 วัน สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยืนคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงจะมีสิทธิ"

พูดภาษาชาวบ้านๆ ก็คือ คุณจะต้องไปยืนคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเถอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นนั้นๆ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน

สำหรับการเลือกตั้ง สส. ปี 2554 ท่านจะต้องยืนคำขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 54 นั่นเอง


ส่วนผู้ที่ต้องการเลือกตั้งล่วงหน้าภายในเขตจังหวัดภูมิลำเนาของตนเอง จะด้วยติดภาระกิจใดๆก็แล้วแต่
ท่านสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้เช่นกัน

หลักเกณฑ์คือ "ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านตามทะเบียนบ้าน แต่ในวันเลือกตั้งต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ก็สามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนแต่ต้องแจ้งขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อ กกต.เขต"

สรุปคือ ท่านจะต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในวัน เวลา ที่กำหนด ในสถานที่เลือกตั้งกลางในเขตที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งนั่นเอง

สำหรับวันเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งใหญ่ประจำปี 2554 นี้ กกต. กำหนดเป็นวันที่ 26 มิ.ย. 54 นี้

อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ออกเสียงของท่านล่ะ!

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น