วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นายกย้ำยุบสภาสัปดาห์นี้

เวลา 09.00 น. วันที่ 1 พ.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์" ว่า ครั้งนี้เป็นการออกอากาศครั้งสุดท้ายก่อนจะยุบสภาในสัปดาห์หน้า ซึ่งงานด้านเศรษฐกิจสังคม ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการสร้างรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนใน กทม.และปริมณฑล และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ วันอังคารนี้ (3 พ.ค.) จะเชิญรัฐมนตรีทุกกระทรวงมาคุยว่ายังมีงานเร่งด่วนใดๆ ที่ต้องพิจารณา แต่จะไม่มีการอนุมัติในลักษณะทิ้งทวนโดยไม่ผ่านความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะต้องคำนึงถึงมารยาททางการเมือง แต่ย้ำว่าการทำหน้าที่ของรัฐบาลตามความจำเป็นยังทำได้อย่างเต็มที่ ในระบบต้องไม่มีสุญญา กาศ ทุกขณะเวลาต้องมีรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินได้

นายกฯ กล่าวถึง การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ว่า วันที่ 2 พ.ค. จะไปคุยกับกกต. ทั้งในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง และหัวหน้ารัฐบาล เพื่อดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม เป็นไปตามเจตนา รมณ์ของรัฐธรรมนูญและระบอบประชา ธิปไตย ยืนยันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบจากรัฐบาลแน่นอน เห็นได้จากครม.ได้มีมติงดเผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาที่มีภาพของนักการเมือง เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของรัฐบาล และขอเรียกร้องให้สื่อทุกแขนงจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ทุกพรรคนำเสนอความคิดต่อประ ชาชน และขอยุติการถ่ายทอดรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง

ขอบคุณ ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น