วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง ปี 54

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง ปี 54

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
กรุงเทพมหานคร เขต1

น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
กรุงเทพมหานคร เขต 2

ม.ล.อภิมงคล โสณกุล
กรุงเทพมหานคร เขต3

นายอนุชา บูรพชัยศรี
กรุงเทพมหานคร เขต4

น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี (ตั๊น)
กรุงเทพมหานคร เขต5

นายธนา ชีรวินิจ
กรุงเทพมหานคร เขต 6

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
กรุงเทพมหานตร เขต7

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา
กรุงเทพมหานคร เขต 8

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
กรุงเทพมหานคร เขต 9

นายชื่นชอบ คงอุดม
กรุงเทพมหานคร เขต 10

นายสกลธี ภัททิยกุล
กรุงเทพมหานคร เขต 11

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ (อี้)
กรุงเทพมหานคร เขต 12

นายก้องศักดิ์ ยอดมณี
กรุงเทพมหานคร เขต 13

นายวิทเยนทร์ มุตตามระ
กรุงเทพมหานคร เขต 14

นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน(ณัฏฐ์)
กรุงเทพมหานคร เขต15

นายพนิช วิกิตเศรษฐ์
กรุงเทพมหานคร เขต 16

นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
กรุงเทพมหานคร เขต 17

นายสมัย เจริญช่าง
กรุงเทพมหานคร เขต 18

นายวสันต์ มีวงษ์
กรุงเทพมหานคร เขต 19

นางสลวยเลิศ กิมสูนจันทร์
กรุงเทพมหานคร เขต 20

นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ
กรุงเทพมหานคร เขต 21

นายสามารถ มะลูลีม
กรุงเทพมหานคร เขต 22

นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์
กรุงเทพมหานคร เขต 23

นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์
กรุงเทพมหานคร เขต 24

นางนันทพร วีรกุลสุนทร
กรุงเทพมหานคร เขต 25

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
กรุงเทพมหานคร เขต 26

นายสากล ม่วงศิริ
กรุงเทพมหานคร เขต 27

พ.ต.อ.นพ.สามารถ ม่วงศิริ
กรุงเทพมหานคร เขต 28

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (ขิง)
กรุงเทพมหานคร เขต29

นางอรอนงค์ คล้ายนก
กรุงเทพมหานคร เขต 30

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์
กรุงเทพมหานคร เขต 31

นายชนินทร์ รุ่งแสง
กรุงเทพมหานคร เขต 32

ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก
กรุงเทพมหานคร เขต 33

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้ง ปี 2554

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น