วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง

ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ท่านสามารถแจ้งได้ตามรายละเอียดด้านล้างนี้


ท่านสามารถ แจ้งเหตุหรือเบาะแสการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ได้ที่
- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด
- หรือแจ้งที่หน่วยปฏิบัติการข่าว โทร. 02-141-8045-51 โทรสาร. 02-143-8522, 02-143-8650-2
- หรือแจ้งผ่านสายด่วนเลือกตั้ง โทร. 1171
- หรือสามารถแจ้งผ่านแบบฟอร์มเว็บ กกต. คลิ๊กแจ้งที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น