วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อยู่ต่างประเทศ เลือกตั้งได้ไหม ทำอย่างไร? การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

อยู่ต่างประเทศลือกตั้งได้ไหม ทำอย่างไร?

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ต่างประเทศ ต้องขอลงทะเบียนใช้สิทธินอกราชอาณาจักรก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน (ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2554) และไปลงคะแนนล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 17 - 26 มิถุนยาน 2554 ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลหรือลงคะแนนทางไปรษณีย์นั้น ตามที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลกำหนด

ที่มา : เว็บไซต์ กกต.  http://www2.ect.go.th/about.php?Province=mp54&SiteMenuID=7629

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น