วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กฎหมาย ข้อห้ามในการเลือกตั้ง มีอะไรบ้าง?

กฎหมาย ข้อห้ามในการเลือกตั้ง มีอะไรบ้าง?

ข้อห้ามในกฎหมายการเลือกตั้ง มีดังนี้

  • ห้ามซื้อเสียง หรือจัดเตรียมซื้อเสียง
  • ห้ามรับเงินและประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
  • ห้ามส่งเสียงและห้ามขายหรือจัดเลี้ยงสุรา ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
  • ห้ามนายจ้างขัดขวางการไปใช้สิทธิของลูกจ้าง
  • ห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง
  • ห้ามจัดยานพาหนะ (ยกเว้นหน่วยงานรัฐ) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้ง โดยไปต้องเสียค่าโดยสาร
  • ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจ
  • ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้วด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ
  • ห้ามเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง
  • ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (โพลล์) ในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง

ที่มา : เว็บไซต์ กกต. www.ect.go.th

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น