วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สูตรการคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

สูตรการคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ มีสูตรดังนี้


อธิบายคือ สูตรการคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ หาได้โดย
เอาคะแนนรวมของทุกพรรคการเมือง มาหารด้วย จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดนั่นก็คือ 125
จะเท่ากับ จำนวน ส.ส. 1 คน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น