วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หมายเลขพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งปี 2554

หมายเลขประจำพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งปี 54
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ได้มีการจับสลากหมายเลขพรรคการเมืองในการเลือกตั้งประจำปี 2554
โดยผลการจับสลากมีดังนี้

หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
หมายเลข 3 พรรคประชาธิปไตยใหม่
หมายเลข 4 พรรคประชากรไทย
หมายเลข 5 พรรครักประเทศไทย
หมายเลข 6 พรรคพลังชล
หมายเลข 7 พรรคประชาธรรม
หมายเลข 8 พรรคดำรงไทย
หมายเลข 9 พรรคพลังมวลชน
หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 11 พรรคไทยพอเพียง
หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ
หมายเลข 13 พรรคไทยเป็นสุข
หมายเลข 14 พรรคกิจสังคม
หมายเลข 15 พรรคไทยเป็นไท
หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 17 พรรคแทนคุณแผ่นดิน
หมายเลข 18 พรรคเพื่อฟ้าดิน
หมายเลข 19 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
หมายเลข 20 พรรคการเมืองใหม่
หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา
หมายเลข 22 พรรคเสรีนิยม
หมายเลข 23 พรรคชาติสามัคคี
หมายเลข 24 พรรคบำรุงเมือง
หมายเลข 25 พรรคกสิกรไทย
หมายเลข 26 พรรคมาตุภูมิ
หมายเลข 27 พรรคชีวิตที่ดีกว่า
หมายเลข 28 พรรคพลังสังคมไทย
หมายเลข 29 พรรคเพื่อประชาชนไทย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น