วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ทั่วประเทศ เวลา 18.00 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ทั่วประเทศ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ทั่วประเทศ เวลา 18.00 น.

รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
Last Update By EGA : Sun Jul 3 18:00:30 ICT 2011  
นับคะแนนไปแล้ว 55.08 %
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 23,889,699 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 532,512 บัตร
บัตรเสีย 928,699 บัตร
พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก
หมายเลข 1   พรรค เพื่อไทย
7,255,242 คะแนน
หมายเลข 10   พรรค ประชาธิปัตย์
6,498,937 คะแนน
หมายเลข 16   พรรค ภูมิใจไทย
643,391 คะแนน
หมายเลข 5   พรรค รักประเทศไทย
505,747 คะแนน
หมายเลข 21   พรรค ชาติไทยพัฒนา
504,081 คะแนน
ผลคะแนนของพรรคการเมืองทั้งหมด
หมายเลข 1   พรรค เพื่อไทย
7,271,640 คะแนน
หมายเลข 2   พรรค ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
215,956 คะแนน
หมายเลข 3   พรรค ประชาธิปไตยใหม่
68,781 คะแนน
หมายเลข 4   พรรค ประชากรไทย
18,509 คะแนน
หมายเลข 5   พรรค รักประเทศไทย
506,683 คะแนน
หมายเลข 6   พรรค พลังชล
110,540 คะแนน
หมายเลข 7   พรรค ประชาธรรม
23,845 คะแนน
หมายเลข 8   พรรค ดำรงไทย
7,150 คะแนน
หมายเลข 9   พรรค พลังมวลชน
27,596 คะแนน
หมายเลข 10   พรรค ประชาธิปัตย์
6,510,552 คะแนน
หมายเลข 11   พรรค ไทยพอเพียง
30,048 คะแนน
หมายเลข 12   พรรค รักษ์สันติ
134,707 คะแนน
หมายเลข 13   พรรค ไทยเป็นสุข
5,540 คะแนน
หมายเลข 14   พรรค กิจสังคม
31,990 คะแนน
หมายเลข 15   พรรค ไทยเป็นไท
13,388 คะแนน
หมายเลข 16   พรรค ภูมิใจไทย
644,891 คะแนน
หมายเลข 17   พรรค แทนคุณแผ่นดิน
33,561 คะแนน
หมายเลข 18   พรรค เพื่อฟ้าดิน
6,562 คะแนน
หมายเลข 19   พรรค เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
20,700 คะแนน
หมายเลข 20   พรรค การเมืองใหม่
19,690 คะแนน
หมายเลข 21   พรรค ชาติไทยพัฒนา
504,985 คะแนน
หมายเลข 22   พรรค เสรีนิยม
16,115 คะแนน
หมายเลข 23   พรรค ชาติสามัคคี
4,854 คะแนน
หมายเลข 24   พรรค บำรุงเมือง
3,323 คะแนน
หมายเลข 25   พรรค กสิกรไทย
5,485 คะแนน
หมายเลข 26   พรรค มาตุภูมิ
134,939 คะแนน
หมายเลข 27   พรรค ชีวิตที่ดีกว่า
3,616 คะแนน
หมายเลข 28   พรรค พลังสังคมไทย
2,440 คะแนน
หมายเลข 29   พรรค เพื่อประชาชนไทย
7,389 คะแนน
หมายเลข 30   พรรค มหาชน
76,866 คะแนน
หมายเลข 31   พรรค ประชาชนชาวไทย
6,741 คะแนน
หมายเลข 32   พรรค รักแผ่นดิน
3,406 คะแนน
หมายเลข 33   พรรค ประชาสันติ
5,883 คะแนน
หมายเลข 34   พรรค ความหวังใหม่
7,495 คะแนน
หมายเลข 35   พรรค อาสามาตุภูมิ
3,256 คะแนน
หมายเลข 36   พรรค พลังคนกีฬา
19,076 คะแนน
หมายเลข 37   พรรค พลังชาวนาไทย
3,298 คะแนน
หมายเลข 38   พรรค ไทยสร้างสรรค์
1,416 คะแนน
หมายเลข 39   พรรค เพื่อนเกษตรไทย
7,288 คะแนน
หมายเลข 40   พรรค มหารัฐพัฒนา
10,368 คะแนน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น