วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการนับคะแนน เลือกตั้ง 2554 พรรคประชาธิปัตย์ ทั่วประเทศ เวลา 18.10 น.

ผลการนับคะแนน เลือกตั้ง 2554  พรรคประชาธิปัตย์ ทั่วประเทศ
ผลการนับคะแนน เลือกตั้ง 2554  ทั่วประเทศ เวลา 18.10 น. พรรคประชาธิปัตย์
ซึ่งนับไปแล้ว 59.5% ผลปรากฏดังภาพ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น