วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ภูมิใจไทยแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ได้รับ


ภูมิใจไทยแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ได้รับ พร้อมแสดงความยินดีต่อผล Exit poll กับทุกพรรค

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น