วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จำนวน สส บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต ของแต่ละพรรคที่ได้รับเลือกตั้ง 2554

จำนวน สส บัญชีรายชื่อ แบ่งเขต ของแต่ละพรรคที่ได้รับเลือกตั้ง 2554
พรรคเพื่อไทย แบบบัญชีรายชื่อได้ 61 คน แบบแบ่งเขตได้ 204 คน รวม 265 คน
พรรคประชาธิปัตย์ แบบบัญชีรายชื่อได้ 44 คน แบบแบ่งเขตได้ 115 คน รวม 159 คน
พรรคภูมิใจไทย แบบัญชีรายชื่อได้ 5 คน แบบแบ่งเขตได้ 29 คน รวม 34 คน
พรรคชาติไทยพัฒนา แบบบัญชีรายชื่อได้ 4 คน แบบแบ่งเขตได้ 15 คน รวม 19 คน
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน แบบบัญชีรายชื่อได้ 2 คน แบบแบ่งเขตได้ 5 คน รวม 7 คน
พรรคพลังชล แบบบัญชีรายชื่อได้ 1 คน แบบแบ่งเขตได้ 6 คน รวม 7 คน
พรรครักประเทศไทย แบบบัญชีรายชื่อได้ 4 คน แบบแบ่งเขตได้ - คน รวม 4 คน
พรรคมาตุภูมิ แบบบัญชีรายชื่อได้ 1 คน แบบแบ่งเขตได้ 1 คน รวม 2 คน
พรรครักษ์สันติ แบบบัญชีรายชื่อได้ 1 คน แบบแบ่งเขตได้ - คน รวม 1 คน
พรรคมหาชน แบบบัญชีรายชื่อได้ 1 คน แบบแบ่งเขตได้ - คน รวม 1 คน
พรรคประชาธิปไตยใหม่ แบบบัญชีรายชื่อได้ 1 คน แบบแบ่งเขตได้ - คน รวม 1 คน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น