วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พลตรีจำลอง ศรีเมือง ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะปรากฏชื่อเป็นผู้ใช้สิทธิลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว


เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พลตรีจำลอง ศรีเมือง ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งประจำปี 2554 แต่ไม่สามารถใช้สิทธิได้  เพราะได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ที่จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี 2550 และยังไม่ได้แจ้งย้ายกลับมา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น