วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รอผล เอกซิตโพล (exit poll) ทันทีเมื่อปิดหีบเลือกตั้ง 2554 เวลา 15 .00 น. 3 ก.ค. 2554


ทางช่อง 9 ได้กล่าวถึง  เอกซิตโพล (exit poll) ที่ในปีนี้ใช้ผู้สำรวจมากเป็นพิเศษ พร้อมกับระบุว่า สามารถรายงานผล เอกซิตโพล (exit poll) ได้ทันทีที่ปิดหีบเลือกตั้ง เมื่อหมดเวลาเลือกตั้ง 54 ลง

พร้อมยังเชื่อมั่นในความแม่นยำของ โพล ที่สำรวจจากผู้ลงคะแนนเลือกตั้งทั่วประเทศ

ช่อง 9 เชิญชวนติดตาม เอกซิตโพล (exit poll) พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อปิดหีบ

ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทางช่อง 9 หรือสื่อทั่วไปได้

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น