วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ลงทะเบียนเลือกตั้งข้ามเขต แล้วไม่ได้ยกเลิก ปัญหาที่ทำให้ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

นับเป็นอีกปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกเรื่อง เพราะจำนวนผู้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งที่เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งแล้ว มีมากมายหลายคน ที่เป็นข่าวตั้งแต่ช่วงเช้า วันที่ 3 กรกฎาคม นั่นคือ กรณีพลตรีจำลอง ศรีเมือง

และทาง กกต ก็ใด้รู้ซึ่งปัญหาแล้ว และจะต้องหาทางแก้ไข ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น