วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนมากที่สุด ในการเลือกตั้ง 2554

จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนมากที่สุด ในการเลือกตั้ง 2554
อันดับ 1 จังหวัดลำพูน มีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 88.61
อันดับ 2 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 83.13
อันดับ 3 จังหวัดตรัง มีผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 82.65

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น