วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จำนวน สส แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ปี 2554 รวมทุกภาค ทั่วประเทศ

จำนวน สส แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ปี 2554 รวมทุกภาค ทั่วประเทศ
โดยแบ่งตามภูมิภาค
ภาคเหนือ มีจำนวน สส แบบแบ่งเขต 67 คน
ภาคอีสาน มีจำนวน สส แบบแบ่งเขต 126 คน
ภาคกลาง มีจำนวน สส แบบแบ่งเขต 96 คน
ภาคตะวันออก มีจำนวน สส แบบแบ่งเขต 33 คน
ภาคใต้ มีจำนวน สส แบบแบ่งเขต 53 คน

และเมื่อรวมกับ สส แบบบัญชีรายชื่ออีก 125 คน ก็จะเป็นจำนวน สส ทั้งหมด 500 คน

1 ความคิดเห็น :

  1. ระบบการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยคำนวนรายชื่อจากทะเบียนสำมะโนครัวของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ทำให้เกิดข้อบิดพริ้วในระบบการเลือกตั้งที่ส่งผลให้ผลการเลือกตั้งไม่ได้สะท้อนเจตรารมณ์ของความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ถ้ารวมเขตเลือกตั้งของภาคเหนือ และอีสานแล้ว จำนวนเขตที่ได้คือ193 (51.46%) ขณะที่ภาคกลาง ตะวันออกและใต้รวมแล้วมี 182 (48.53%) ทั้งๆที่ความจริงแล้วประชาชนที่อาศัยและทำมาหากินรวมทั้งใช้ชีวิตประจำวันจริงๆใน3ภาคหลังนี้มีจำนวนคนมากกว่า จำนวนคนที่อยู่ประจำในภาคเหนือและภาคอีสาน ความจริงควรจะมีการสำรวจตัวเลขของผู้ที่อยู่อาศัยจริงๆในแต่ละภาค แล้วกำหนดจำนวนเขตเลือกตั้งใหม่ให้สอดความเป็นจริง

    ตอบลบ